| Jing An Shangri-La | Shanghai
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen
| TBA | Bangkok, Thailand
| Singapore | Singapore
| Beijing | Beijing